Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

    Home GDPR - Compare translations art 29

    CAIBIDIL IV Rialaitheoir agus próiseálaí
    Roinn 1 Oibleagáidí ginearálta
    Airteagal 29 Próiseáil faoi údarás an rialaitheora nó an phróiseálaí

    An próiseálaí ná aon duine atá ag gníomhú faoi údarás an rialaitheora nó an phróiseálaí, agus a bhfuil rochtain aige nó aici ar shonraí pearsanta, ní dhéanfaidh sé nó sí na sonraí sin a phróiseáil ach amháin ar threoracha a fháil chuige sin ón rialaitheoir, mura rud é go n-éilítear sin le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit.