Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  • rekisteröidyllä 2
  • henkilötiedot 2
  • oikeus 2
Home GDPR - Compare translations art 16

III LUKU Rekisteröidyn oikeudet
3 Jakso Tietojen oikaiseminen ja poistaminen
16 artikla Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

"Il fingerprinting del dispositivo rimane possibile" - In materia di anonimizzazione del software ignorando il server, dott. V. Spataro