Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  • andmesubjektil 2
  • nõuda 2
  • õigus 2
Home GDPR - Compare translations art 16

III PEATÜKK Andmesubjekti õigused
3. jagu Parandamine ja kustutamine
Artikkel 16 Õigus andmete parandamisele

Andmesubjektil on õigus nõuda, et vastutav töötleja parandaks põhjendamatu viivituseta teda puudutavad ebaõiged isikuandmed. Võttes arvesse andmete töötlemise eesmärke, on andmesubjektil õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist, sealhulgas täiendava õiendi esitamise teel.

"Il fingerprinting del dispositivo rimane possibile" - In materia di anonimizzazione del software ignorando il server, dott. V. Spataro

dal 2004 diritto e informatica