Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  • údajů 3
  • subjekt 2
  • právo 2
Home GDPR - Compare translations art 16

KAPITOLA III Práva subjektu údajů
Oddíl 3 Oprava a výmaz
Článek 16 Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

"Se sei costretto a decidere chi gettare giù dalla torre, scegli la vita o la privacy ?" - Strana domanda, la privacy è la corda legata per non cadere dalla torre, dott. V. Spataro