Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

  • настоящия 2
  • за 2
  • си 2
Home GDPR - Compare translations art 63

ГЛАВА VII Сътрудничество и съгласуваност
Раздел 2 Съгласуваност
Член 63 Механизъм за съгласуваност

С цел да допринесат за съгласуваното прилагане на настоящия регламент в целия Съюз, надзорните органи си сътрудничат помежду си и, ако е целесъобразно, с Комисията чрез механизъм за съгласуваност, както е определено в настоящия раздел.

"Il 75% delle volte le informazioni utili per violare una società provengono da stagisti o neo assunti." - dott. V. Spataro