Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • на 11
 • се 5
 • или 4
 • организация 3
 • държава 3
 • от 3
 • лични 3
 • данни 3
 • само 2
 • са 2
 • друга 2
 • регламент 2
 • настоящия 2
 • да 2
 • глава 2
 • международна 2
 • за 2
 • настоящата 2
 • трета 2
 • разпоредби 2
Home GDPR - Compare translations art 44

ГЛАВА V Предаване на лични данни на трети държави или международни организации
Раздел 5 Кодекси за поведение и сертифициране
Член 44 Общ принцип на предаването на данни

Предаване на лични данни, които се обработват или са предназначени за обработване след предаването на трета държава или на международна организация, се осъществява само при условие че са спазени другите разпоредби на настоящия регламент, само ако администраторът и обработващият лични данни спазват условията по настоящата глава, включително във връзка с последващи предавания на лични данни от третата държава или от международната организация на друга трета държава или на друга международна организация. Всички разпоредби на настоящата глава се прилагат, за да се направи необходимото нивото на защита на физическите лица, осигурено от настоящия регламент, да не се излага на риск.

"Impiegato di banca utilizza #WhatsApp per farsi inviare documenti dai clienti. Sanzionato l'Istituto di credito." - Nicola Bernardi