Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • на 9
 • или 3
 • само 2
 • се 2
 • под 2
 • контрола 2
 • правото 2
 • орган 2
 • за 2
 • официален 2
 • данни 2
Home GDPR - Compare translations art 10

ГЛАВА II Принципи
Член 10 Обработване на лични данни, свързани с присъди и нарушения

Обработването на лични данни, свързани с присъди и нарушения или със свързаните с тях мерки за сигурност, въз основа на член 6, параграф 1, се извършва само под контрола на официален орган или когато обработването е разрешено от правото на Съюза или правото на държава членка, в което са предвидени подходящи гаранции за правата и свободите на субектите на данни. Пълен регистър на присъдите по наказателни дела се поддържа само под контрола на официален орган.

"Se sei costretto a decidere chi gettare giù dalla torre, scegli la vita o la privacy ?" - Strana domanda, la privacy è la corda legata per non cadere dalla torre, dott. V. Spataro